„Наблюдавай настоящето, но размишлявай над миналото; без миналото не би имало никакво настояще.“ – източна поговорка
Партньори: