Мисия и цели

Базирайки се на ценния опит придобит при участие на свои членове в международни проекти СИВ „Филипопол“ – Пловдив се стреми да насърчава създаването на работни контакти и обмяната на опит с обществени фондове, държавни и общински органи, научни организации и институции, нестопански организации и с бизнес средите, с цел иницииране и развитие на исторически изследвания и популяризиране на резултатите от тях.

Издирването на исторически извори свързани с малко познатата история на Филипополското херцогство е важен акцент в научната дейност на СИВ „Филипопол“ – Пловдив. Проучват се бит, култура, въоръжение на българи и латинци от този период на Средновековието. Анализират се сложните отношения на българските царе Калоян и Борил, а също и Деспот Слав с Латинската империя. Изучават се данните от археологическите находки и проучвания за периода на Кръстоносните походи (III и IV кръстоносен поход) през земите населявани от българи.

СИВ „Филипопол“ – Пловдив работи за обединение на човешки и финансови ресурси и за насочването им към обществено полезни цели.  Сдружението съдейства за разширяване на възможностите за пряко участие на гражданите в разработването и изпълнението на проекти за съхраняване, възстановяване, реконструкция  и опазване на националните културно-исторически обекти и ценности.

Членството в (СИВ) „Филипопол“ дава възможност за организирано участие във възстановки, културно-исторически събития и семинари в страната и чужбина при преференциални условия.

СИВ „Филипопол“ е основоположник на фестивал „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ и освен като участник, работи активно по организацията на фестивала съвместно със своите партньори. С ентусиазъм, труд и коректност, мечтата на основателите на сдружението за значимо събитие в региона се превърна в един от най-големите културно-исторически фестивали в България и любимо място за участие на реенактори от цялата страна и чужбина. Идеята е чрез атрактивно събитие за всички възрасти и групи да се възпитават подрастващи и младежи и да се събуди техния интерес към историята защото: „Народ, който не познава миналото си, няма бъдеще!“ (Сервантес) и „Който забравя историята, е обречен да я повтаря.“  (Джордж Сантаяна).

Сдружение за исторически възстановки „Филипопол“ – Пловдив изгражда и поддържа информационна система включваща настоящия web-сайт, Facebook-страници, Facebook-събития и youtube-канал в помощ на своите  членове, симпатизанти, гражданите на Пловдив и всеки, който се интересува от историята, културата и традициите в региона.