Жив Филипопол

Проект „Жив Филипопол“ има за основна цел културно-историческия потенциал на Пловдив да бъде „съживен“ и превърнат в атракция, както за любителите – участници, така и за зрители и туристи. В рамките на проектните събития Пловдив ще привлече разнообразна аудитория от национален и интернационален мащаб, което ще повлияе благотворно върху туризма и икономиката. 

Съживявайки вечния Филипопол, ще затвърдим позицията на Пловдив като водещ културен център , наследство след Пловдив 2019 – Европейка столица на културата и титлата за 2022 – Най-добра туристическа дестинация в Европа. Големите публични събития се предвиждат за: Форум на Филипопол (античност) , Голяма базилика (античност) и събитие на Небет тепе – (средновековие). Поради арехологически дейности последното ще се премести до Централна поща.

„Проектът се осъществява с финансовата подкепа на НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРА“.

Сдружение за антични реконструкции „Мос Майорум Улпие Сердице“
Сред малкото групи за исторически възстановки в България, фокусирани изцяло върху Късната античност. Проучват, адаптират и пресъздават епизоди и събития от живота на римляните и варварските племена, обитавали провинция Мизия (днешна България и Балканите) през IV – VI век. Обхващат ежедневния живот, занаяти, игри, религиозни и цивилни ритуали, военно дело, облекла и екипировка. От създаването си през 2016 г. досега трупат богат опит в популяризирането на античното културно-историческо наследство като рганизатори, съорганизатори и участници в различни събития в България и Европа.

Сдружение за исторически възстановки „ДУКС АНТИКА“ – гр. Свищов
„ДУКС АНТИКА“ е сдружение за исторически възстановки и реконструкции, основано в град Свищов – наследник на древния римски град Нове. Дейностите на сдружението се фокусират върху пресъздаване на важни исторически събития, случвали се по дунавския Лимес през периода на Късната античност (III-Vв.).
От създаването си през 2016г. до днес асоциацията се слави с дисциплинирани демонстрации на железния строй на римската ауксилиария, съставена от готски федерати. Освен военно дело и снаряжение, членовете на „Дукс Антика“ представят бита, занаятите, кулинарията, ритуалите и взаимоотношенията от света на Великото преселение на народите.
Мисията на сдружението е да създаде осезаем интерес към наследството на Късната античност и към културно-историческите обекти свързани с този период. В богатата визитка влизат и редица участия като организатори и съорганизатори на реконструкции, фестивали и мероприятия в България и Чужбина.

„Чигот” е сдружение с нестопанска цел, чието име произлиза от старобългарската дума за мечоносец, елитен воин. Групата е сформирана през 2004 г. и се занимава с възстановки на облекло, бит и въоръжение от периода Второ Българско царство (XII-XV в.), с историческа фехтовка, възстановки на битки, лагери, изнасяне на лекции, беседи. Основни цели на сдружението са изучаване, пресъздаване и запазване на българската средновековна история, бит, култура и изкуство и популяризирането им пред широка аудитория, както в страната, така и в чужбина. Другите цели включват подпомагането на всички интересуващи се от българската история, сътрудничество с музеи, осъществяване на изследователска и експериментална дейност. Сдружение „Чигот” изработва както реплики на исторически артефакти, така и реконструкции на средновековни цивилни костюми. Източници за тези изделия са музейни експонати, стенописи и миниатюри от периода, научни трудове и собствени проучвания. Чрез средновековни лагери, сдружение „Чигот”представя бита на предците ни: готвене по средновековни рецепти, нощуване и пребиваване в палатки, шити според изображения от периода, занимания с различни занаяти, бойни тренировки, демонстрации и др. Сдружение „Чигот“ е организатор на една от най-мащабните бойни възстановки в Източна Европа – Битката при Варна: епичното сражение на кръстоносните войски, предвождани от полско-унгарския крал Владислав III Ягело (Варненчик), с армията на султан Мурад Втори от 10.11.1444г.

„Палячи“ – огнено и светлинно шоу е в топ 5 „Aтракциони на Балканите ” в класацията на туризма и туристическата анимация за 2019 и 2020, 2021 г. Основният фокус на търсене в артистичната практика на трупата е съчетаването на исторически сюжети и събития с модерното изпълнителско изкуство с огън, светлини, спец ефекти, хореография и театър. Екипът усъвършенства работата си и непрекъснато актуализира своите реквизити.
Трупата поддържа на проектен принцип творчески и организационен екип включващ режисьор, хореограф, сценограф, мениджър, консултант на проектите, дизайнер на костюми, дигитален дизайнер, пиротехник, композитори и ПиАр.

„White Eagles“ bring the past to life in different ways, taking visitors back to the Nemanjic era in order to present the period of the medieval Balkans to the people of the 21st century. Presentation of medieval knightly battles, organization of forums with the aim of popularizing medieval periods, workshops of old crafts such as weaving on the reconstruction of an old loom, blacksmithing as part of a mobile blacksmith workshop, carpentry with a woodcarving workshop and making archery equipment, making shoes, armour, weapons, jewelry, mosaics and many other items. Medieval music is performed on traditional instruments and evokes the spirit of the time of knights and ladies in which the visitor finds himself, and accompanied by the „fire and sword“ dance, performed by our players with fire, the magic becomes complete. Calligraphy, embroidery and dance workshops, as well as the medieval art of food preparation, are just some of the activities of the „White Eagles“. Crafts are based on authentic designs and original materials.
The attention of the Association „White Eagles“ is focused on the youngest and through the promotion of the sport „Soft HMB“, a safe form of fencing for children from 9 to 17 years old, which, due to great promotion around the world, already has its own club and world championships.
Our greatest success and pride is the organization of the JUST OUT chivalry festival, where, as organizers and hosts, we hosted several thousand participants from over 25 countries during the eight years of its existence. From humble beginnings with 20,000 visitors in the first year of the festival, we reached the figure of 150,000 visitors. This festival has already become a tradition and is recognized as a manifestation of national importance by the State Presidency. Awards such as „Tourist Flower“ received from the Tourist Organization of Serbia and „Best of Serbia“ from the Ministry of Tourism were received in 2019 for this project. During 2020, the festival was held in an online format with live broadcasts on various national frequencies and internet portals, and thus has been preserved as a regular event from 2015 until today.
With noticeable results on the national and international stage of medieval reconstruction, we managed to draw the attention of the International Association HMB (Historical Medieval Battle) to our premises, and in cooperation with them we organized the jubilee tenth World Knights’ Championship „Battle of the Nations“ (May 2-5, 2019) which brought together over 2,000 participants from 42 countries around the world. This type of spectacle was watched live by over 20,000 people from the stands and through the Live Stream channel on YouTube at one time, 200,000 people from Europe and almost 1,000,000 from Asia. The channel was simultaneously translated into five languages (Chinese, Russian, English, French, Serbian).