За нас

Сдружение за исторически възстановки (СИВ)Филипопол– Пловдив е една от най-младите и бързо развиващи се реенакторски групи в България.

Официалната регистрация на сдружението датира от 25 Юли 2019 год. (ЕИК/ПИК: 205760379), но още в предходните години много от учредителите му трупат богат опит при изготвянето на исторически публикации за популярни списания и издаването на авторски книги, както и при участие в научни конференции, фестивали и исторически възстановки в страната и чужбина.

От 31.03.2021 г. сдружението е вписано като културна организация в регистъра на Министерството на културата на Република България.

Изследване, възстановяване и съхранение на традициите свързани с хилядолетната история и култура на град Пловдив (най-старият жив град в Европа и шестият най-древен град в света) са основните дейности във фокуса на сдружението.